Services

Services
Onderzoek naar doodsoorzaak
Letselinterpretatie en letseldatering
Onderzoek

Services

Wat we voor U kunnen betekenen ?

Als eerste natuurlijk de directe en eenvoudig te beantwoorden vragen. Dit kan vaak gewoon via de mail. Bijvoorbeeld wat is nu eigenlijk het verschil tussen cardiale ischemie en een hartinfarct of, iemand was al op leeftijd, plotse koorts, kortademig en snel overleden, wat zou de doosoorzaak kunnen zijn?

Daarnaast bieden we de volgende uitgebreidere services

Verschillende onderzoeken aan overledenen

We kennen vier soorten onderzoeken aan overledenen:

1: Uitwendige schouw met beperkt specifiek onderzoek naar gebruik van de meest voorkomende drugs.

2: Obductie zonder aanvullende onderzoeken.

 • Beperkte toxicologie, geen microscopie en
 • indien mogelijk beperkt neuropathologie.

3: Uitgebreide obductie met aanvullende onderzoeken.

 • Kleine toxicologie/alcohol, standaard histopathologie van alle relevante organen, neuropathologie, beperkte letseldatering.

4: Zeer uitgebreide obductie met gerichte preparatie van vaat- of orgaansystemen, radiologie.

 • Pseudo-forensische obductie. (Let wel, dit zijn de vrijgegeven lichamen, die horen in de groepen 1, 2 en 3). Dit zijn de onderzoeken waar in principe vanuit de schouw een misdrijf niet kan worden uitgesloten maar erg waarschijnlijk is het ook niet. Suicides, ongevallen, etc. Dit altijd in nauw overleg met verschillende partijen.

Door deze opsplitsing is het mogelijk dat met name onderzoeken 1 en 2 soms bij een uitvaartcentrum kunnen worden uitgevoerd. Vaak onderzoek 3 ook als dan het uitvaartcentrum een daarvoor goed uitgeruste verzorgingsruimte heeft. De voorkeur echter bestaat hier voor een normale obductieruimte in een ziekenhuis.

Onderzoek 4 is altijd aan een ziekenhuis of andere geaccrediteerde instelling.

Onderzoeken kunnen, binnen de grenzen van de redelijkheid, vaak ook gewoon bij uitvaartcentra als de verzorgingsruimte dat toe laat.

Exhumatie

Als de wens bestaat dat iemand boven aarde moet komen, wegens verplaatsen van een graf (met als verzoek om zo veel mogelijk botresten te bergen), ruimen van een graf met vragen over oude breuken, In overleg met de gemeente, (toestemming van de lokale autoriteiten) en in samenwerking met begraafplaatsbeheer konden we al in vele gevallen goede resultaten boeken.

Revisie

Revisie van reeds bestaande documentatie (second opinion) of her-sectie van iemand waar elders al een sectie op is uitgevoerd (overlijden in het buitenland of soms op verzoek van de advocatuur nog een keer te kijken naar de resultaten van een reeds uitgevoerde gerechtelijke sectie) anderzijds kunnen we ook, na overleg met de gemeentes overgaan tot onderzoek bij exhumatie.

Letselinterpretatie en letseldatering

Het beoordelen van aangetroffen verwondingen (bijvoorbeeld ongevallen) met interpretatie van de mechanica en indien gewenst een inschatting van de ouderdom van de letsels.

Letsels met een opvallend patroon. Het bleek een uitgeschoten zaag.

Letselinterpretatie en letseldatering

Reconstructies en limiterende studies.

Vaak is het wetenschappelijk proberen van een bepaalde handeling of situatie van groot belang om inzicht te krijgen of iets überhaupt heeft kunnen plaatsvinden.

Brand reconstructie

Reconstructies en limiterende studies.

Zoektochten

Van de Goot Autopsy & Forensics heeft intussen ruime ervaring met actieve zoektochten in het buitenland. Het gaat dan om personen die in een relatief klein gebied spoorloos zijn geraakt. Dit soort tochten worden uitsluitend gedaan als de officiële pogingen gestaakt zijn. Het gaat om laatste pogingen. Soms wordt er wat gevonden, soms niets echter de ervaring leert dat dergelijke inzetten bijna altijd wel informatie opleveren van wat er mogelijk gebeurd is dan wel wat op grond van het doorkruisen van het terrein als reëel mogelijkheid kan worden afgestreept.

Lezingen, symposia en onderwijs.

Onderwijs staat bij ons hoog in het vaandel. Als je je vak niet bijtijds uitdraagt ben je gedoemd om uit te sterven.

Een greep uit de onderwerpen:

 • Tunnelvisie in strafzaken
 • Letselinterpretatie
 • Letseldatering
 • Onderzoek naar doodsoorzaak
 • Verkeersgerelateerd letsel 
 • Schot- en steekwonden
 • Brand- en explosie letsel
 • Intoxicatiepathologie
 • Kinderpathologie (FO inkaderen van kindermishandeling)
 • Praktische limiterende studie (kaderen van realiteit; in- of uitsluiten van scenario’s)
 • Historische zaken met een moderne blik op oud leed (hoe kijken we tegenwoordig naar sterfgevallen uit de oude geschiedenis)

Onderwijs zit ons in het bloed. Het niveau van de onderwerpen kan naar wens en inzicht worden aangepast binnen de grenzen van de redelijkheid.

Cursussen Frank van de Groot
Scroll naar boven