Dr. Frank R.W. van de Goot

Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau

Dr. Frank. R.W. van de Goot

Dr. Frank van de Goot is klinisch en forensisch patholoog met een ruime ervaring op een veelheid van gebieden. Obductie pathologie,  klinische pathologie, neuro-onco-pathologie, lezingen en onderwijs en is bekend van meerdere TV programma’s.

Dr. Frank van de Goot is klinisch en forensisch patholoog met een ruime ervaring op een veelheid van gebieden. Obductie pathologie,  klinische pathologie, neuro-onco-pathologie, lezingen en onderwijs en is bekend van meerdere TV programma’s.

Na een aantal jaren wat meer op de achtergrond te hebben gewerkt was het tijd om de oude draad weer op te pakken door middel van het starten van een nieuw bedrijf genaamd: van de Goot Autopsy & Forensics (afgekort vdG A&F)

Het doel van de onderneming was om vraaggericht te werken om in overleg datgene te kunnen bieden dat nodig is. Wij staan voor het aanbieden van een diversiteit aan onderzoeken die vaak voor “gewone” mensen zeer lastig blijken om aan te vragen.

Gratis intake gesprek

logo NFO

Toxicologie als een overledene reeds is vrijgegeven, lijkschouw bij diegenen die in het buitenland zijn overleden, een tweede lijkschouw als de vragen blijven knagen. Wie helpt met de exhumatie (opgraving) van een familielid. Slechts een paar  voorbeelden.

Vragen van nabestaanden van overledenen, van “gewone” mensen (niemand overleden) met prangende vragen. Maar ook vanuit huisartsen die vragen krijgen van nabestaanden, vaak van studenten die met project vragen zitten. Natuurlijk ook vanuit de advocatuur, vanuit justitie en politie. Nationaal dan wel Internationaal, wij maken geen onderscheid en proberen iedereen naar beste kunnen bij te staan.

Sinds 2022 waren we dus volledig operationeel hetgeen niet onopgemerkt is gebleken. 1 Juni 2024 zijn we samengegaan met het NFO, het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau. Van de Goot Autopsy & Forensics is hiermee opgeheven.

Een greep uit onze diensten

01.

Onderzoek doodsoorzaak

Als eerste natuurlijk de directe en eenvoudig te beantwoorden vragen. Dit kan vaak gewoon via de mail. Bijvoorbeeld wat is nu eigenlijk het verschil tussen cardiale ischemie en een hartinfarct of, iemand was al op leeftijd, plotse koorts, kortademig en snel overleden, wat zou de doosoorzaak kunnen zijn ?

02.

Letselinterpretatie en letseldatering

Het beoordelen van aangetroffen verwondingen (bijvoorbeeld ongevallen) met interpretatie van de mechanica en indien gewenst een inschatting van de ouderdom van de letsels.

03.

Samenwerkingsverbanden

Frank van de Goot is nu een geheel met het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau. We werken echter ook samen met andere partners.

04.

Reconstructies en limiterende studies.

Vaak is het wetenschappelijk proberen van een bepaalde handeling of situatie van groot belang om inzicht te krijgen of iets überhaupt heeft kunnen plaatsvinden.

Werkwijze

01.

Intake

In het intakegesprek wordt uw casus of onderzoeksvraag besproken, en worden de mogelijkheden doorgenomen. 

02.

Offerte

Op basis van het intakegesprek doen we u een offerte toekomen waarin alle opties en informatie zijn opgenomen.

03.

Onderzoek

Het met u besproken en overeengekomen onderzoek wordt verricht volgens de geldende forensische richtlijnen.

04.

Rapportage

Afhankelijk van de onderzoeksresultaten en uw wensen kan een volledig rapport  worden opgesteld.

Scroll naar boven